Sakrament Małżeństwa

“Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

A) Informacja dla Parafian

Narzeczeni – z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii – na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. Dowody osobiste.
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich.
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (adres USC:  ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka).
  • Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny– zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
  • W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie 18 285 29 23) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
  2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

B) Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię (św. Marcina w Podwilku) do pobłogosławienia ich małżeństwa.