Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Adorjana Diveky

Odsłonięcie tablicy 5 listopada 2023 o g. 11.00 w czasie Uroczystej Mszy świętej