Obwieszczenie Starosty nowotarskiego`

Szanowni
Proboszczowie Parafii
Powiatu Nowotarskiego

Dotyczy: prośba o rozpowszechnienie informacji.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu zwraca się z prośbą,
aby podczas każdej Mszy Św. Księża prowadzący nabożeństwa infomowali wiemych
o obowiązku zasłaniania ust oraz nosa w trakcie przebywania w miejscach publicznych,
w tym podczas udziału w Mszy Świętej. Nakaz, o którym mowa powyżej, wynika z nałożenia
dodatkowych obostrzeń sanitamych związanych z zaliczeniem Powiatu Nowotarskiego do
streĘr czerwonej .
Jednocześnie informujemy, Że zgodnie z § 25 ust. 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zgromadzenia organizowane w ramach
działalności kościołów mogą się odbywać , w obszarze czerwonym pod warunkiem, że
w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
a) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż
wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób
sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, 1ub osób zatrudnionych
przez zakład lub dom pogrzebowy, w przypadku pogrzebu oraz. że uczestnicy realizują
obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
b) na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek
zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, z limitem do 150
osób.
Wspólne działania umożliwią przerwanie transmisji wirusa pomiędzy mieszkańcami naszego
Powiatu i zniesienie nałożonych obostrzeń sanitarnych. Z góry dziękujemy za wszelką pomoc
ul. Bolesława Wstydliwego 14: 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 26613 00, fax. (018) 26613 44, e-mail:powiat@nowotarski.pl
WWW.NOWOTARSKI.PL NIP 735-217-5044 REGON 491893339
w walce z epidemią wirusa covid-19.
Otrzymują:
1.adresaci
2. a/a
Z poważanie