Wielki Piątek

Wielki Piątek

Droga Krzyżowa – g. 15.00

Nabożeństwo Meki Pańskiej – g. 18.00

Adoracja :

21.00-22.00 – od 151 do numeru 200

22.00-23.00 – od 101 do numeru 150

23.00-0.00 – od 51 do numeru 100

0.00-1.00 – 0d 1 do numeru 50

1.00-2.00 – młodzież

2.00-3.00 – od 401 do numeru 450

3.00-4.00 – od 351 do numeru 400

4.00-5.00 – od 301 do numeru 350

5.00-.6.00 – od 251 do numeru 300

6.00-7.00– od 201 do numeru 250