Wielki Czwartek

WIELKI CZWARTEK

Msza św. Wieczerzy Pańskiej g. 18.00

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do g. 21.00

W piątek adoracja w Ciemnicy od g. 7.00