Dzień św. Rity

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.

 Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni.

Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach.

Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, święta Rito, za cnoty, których przykład nam zostawiłaś jako córka, żona, matka, wdowa i siostra zakonna. Pomóż nam, abyśmy doceniali dary otrzymywane od Boga, siejąc ziarna nadziei pokoju poprzez wierne wypełnianie naszych codziennych obowiązków.

Chwała Ojcu…

Owocem Ducha Świętego jest miłość.

– Ty, Rito, nią żyłaś – uproś ją nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest pokój.

– Twoje serce było nim wypełnione – uproś go nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest radość.

– Ty, Rito, jej doświadczyłaś – uproś ją nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość.

– Ty, Rito, ją posiadałaś – uproś ją nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest przebaczenie.

– Ty, Rito, nim żyłaś – uproś je nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest wierność.

– Ty, Rito, nią jaśniałaś – uproś ją nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest panowanie nad sobą.

– Ty, Rito, je posiadałaś – uproś je nam u Boga.

Owocem Ducha Świętego jest nadzieja.

– Ty, Rito, nią żyłaś – uproś ją nam u Boga.

Ojcze nasz…

Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętej Rity przedstawiamy Ci nasze prośby i gorące pragnienie dobra dla naszych rodzin i wspólnot. Ześlij nam Ducha Świętego, aby nasze słowa i czyny, tak jak świętej Rity, były inspirowane Twoją Ewangelią i kierowane łaską. Tobie chwała i dziękczynienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.